Balkon Film

Kapitalizmin altın devrini yaşadığı tüketim çağının tek katmanlı sosyo kültürel yapısına derinlik katacak ve yol gösterecek zahmetleri var etmenin çabasında olan Balkon Film ve Balkon Sanat Yayınları; insan olmanın bilincini en yüksek mertebede hissettiğimiz ahlakı gözeterek eserler var etmeye çalışmaktadır.

Köksüz, sonradan var olma burjuva ya da entelijansiyanın popüler kültür ve angajmanına prim vermeyerek onların şov yaptığı ve kitleleri, tribünleri demokrasinin tanrılaştırdığı çoğunluk figürünün eğlendiği, hoş vakit geçirdiği çerçevenin içine girmekten özellikle uzak durarak; hayatı tam manasıyla sade ve hakiki yaşayan gönül insanlarının fakir deryalarında soluklanmayı şeref ve haysiyet olarak kabul etmektedir.

Var etmeye çalıştığı eserlerin insanlığın yararına olan şiir, musiki, resim ve mimariyle ilişki halinde olmasına dikkat göstermektedir.  Çalışma alanı olarak insanın farklı boyutlarını tatmine namzet olan bütün sanatların değişik form ve bakışlarını, ilişkilerini konu edinmektedir. Özelde ise Şair ve Yönetmen Faysal Soysal’ın şiir ve sinema ilişkisi bağlamında uzun yılların çalışmaları olan eserlerle bu mecraya attığı mütevazı adımdır. 

Balkon Film ve Balkon Sanat Yayınları’nda parayı, çoğunluğu, tribünleri, çıkarı; ahlaka, şerefe, haysiyete, vefaya tercih etmeyen, insanın güzelliğini ve iyiliğini yaymak ve geliştirmek isteyen herkese yer var.